Sự khác nhau giữa cổng LAN và cổng WAN

Cổng Lan Và cổng WAN khác nhau thế nào ? Trước khi vào giải quyết vấn đề chúng ta tìm hiểu xem thế nào là : Modem , Router , AcessPoint 1. Modem: Là thiết bị chuyển tín hiệu ADSL hoặc Cáp quang sang đường truyền Internet. Cơ bản nó sẽ có các loại cổng sau: a.Cổng DSL (Chuyển từ ADSL sang Internet, kích thước của cổng này bằng với đầu của dây điện thoại cố định thường gọi là RJ11). Nếu là cáp quang sẽ là cổng Quang (Chuyển từ…

 
Đọc thêm